Frekventa frågor

Det är helt naturligt att ha funderingar inför de ingrepp som vi genomför. Vi har därför samlat de mest frekventa frågorna nedan. Om du inte får svar på dina frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig där.

Avbokningsregler

Vill du avboka, vänligen kontakta oss via telefon. Vi tar EJ emot några avbokningar via mail eller SMS.

Narkos

Det är viktigt att man informerar i god tid inför operationen vilka mediciner man använder. De flesta mediciner ska man fortsätta ta som vanligt även på operationsdagen. Har man diabetes eller använder blodförtunnande ska man kontakta narkosläkaren för handläggning.
Det finns ogynnsamma effekter i kombination med de läkemedel som vi ger i samband med operationen. En del ger en ökad blödningsbenägenhet, andra kan öka blodtrycket. Några förstärker eller förlänger effekterna av smärtstillande. Vi rekommenderar att man slutar två veckor innan operationen och väntar till dess man inte längre behöver ta smärtstillande innan man återupptar användandet av naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott.
Det är mycket viktigt att magsäcken är tom inför en operation som kräver narkos eller sedering (lugnande medel). Vid narkos avslappas den övre magmunnen och reflexerna i svalget försvinner. Maginnehåll kan därigenom komma upp i halsen och munnen eller via luftstrupen ner i lungorna. Eftersom maginnehåll innehåller syra kan man drabbas av en allvarlig lunginflammation med frätskador i lungvävnaden.
Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar. Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet. Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar. Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.
Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer tex typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.
De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk t.ex. hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.

Bröstförstoring

Nej, implantaten vi använder skall vara en livstid. Vissa väljer ändå att byta ut dem efter 10-15 år, då det naturliga bröstet åldras även om man har implantat. Vissa väljer då att göra ett bröstlyft över protesen och/eller byta till större eller mindre implantat. Har man gått kraftigt upp eller ned i vikt, eller fått barn och ammat, kan detta påverka bröstens utseende. Några väljer då att göra en ”uppfräschning”.
Redan dagen efter operationen vill vi att du skall börja röra dig. Ta en promenad och rör dig runt i ditt hem. De flesta går tillbaka till jobbet efter en vecka. Du får räkna med att ha smärtor i 1-2 veckor efter operationen. Efter en månad är det ok att springa och göra lättare form av träning. Förbud att träna och anstränga bröstmuskulaturen gäller i 8 veckor, om vi har placerad implantaten under muskeln. Syftet med detta är att förhindra att proteserna hamnar för högt under muskeln. Sport-BH rekommenderar vi att du använder 8 veckor efter operation. Efter 2 månader kan du börja använda bygel-BH, och det är då också fritt fram att träna som tidigare.
Runt implantatet bildas en kapsel bestående av ärrvävnad. Med åren har denna kapsel en tendens att krympa. Om kapseln är tjock, som det kan bli efter blödning, infektion eller p.g.a. för tidig träning, kan det uppstå en s.k. kapselkontraktur. Det betyder att kapseln är mindre en själva implantatet och att bröstet därför blir hårt och smärtsamt. Risken för kapselkontraktur är liten, och beräknas ligga på 1-2%. Om det händer måste man göra en ny operation med att ta bort kapseln och lägga nytt implantat i en ny bröstficka. Vi kan tyvärr aldrig garantera att kapselkontraktur inte uppstår, även om detta är ovanligt.
Med alls sorts kirurgi finns risk för blödning eller infektioner. Risken är liten. Om du råkar ut för blödning måste vi ta dig in på operationssalen igen och stoppa blödningen. Om du blöder upptäckts detta ganska direkt och innan du har lämnat kliniken. Infektion är också sällsynt, men om du drabbas upptäcks det normalt 4-5 dagar efter ingrepp. Brösten blir röda, varma och spända. Tillståndet kan oftast behandlas med antibiotika. Vissa gånger skriver vi ut antibiotika i förebyggande syfte. När man använder droppformade implantat finns viss risk att dessa kan vrida sig om man börjar träna för tidigt. Om detta händer måste man vrida tillbaka implantaten, vilket kräver en ny operation. Ofta ingår detta i priset.
Själva operationen gör inte ont, då vi alltid opererar under narkos. Efter själva ingreppet gör det ont. Vår erfarne narkosläkare hjälper dig med smärtlindring just efter operationen. Innan du åker hem får du självklart alltid med dig recept på smärtlindrande mediciner.
De flesta patienterna går hem samma dag, om du har en vuxen som kan hämta dig. Vi vill att du stannar minst 4 timmar efter operationen. Vi vill inte att du sover ensam första natten. Om du bor själv eller inte har någon som kan hämta dig och sova hos dig första natten erbjuder vi övernattning.
Detta är en smaksak. Personligen tycker jag droppformade (s.k. anatomiska) implantat blir finare om du är slank och med små bröst. Detta ger ett lite mer naturligt resultat. Runda är lite billigare, och har fördelen att inte kunna vrida sig och hamna fel. Runda är dessutom något enklare för kirurgen att sätta in. Har du mera underhudsfett och har en del bröst från förut kan runda ge lika fina resultat som droppformade. Mjuka runda implantat ger också droppformade bröst vid upprätt stående.
Nej. Implantaten ligger oftast under muskeln eller körteln, varför man ändå kan känna eventuella ”knölar” i bröstet vid undersökning. Mammografi kan genomföras som normalt om man lägger proteserna under muskeln. Om man lägger proteserna under körteln, kan de ibland bli svårt med mammografi. Istället kan man då genomföra ultraljud eller MR av brösten, om misstanken om bröstcancer skulle uppstå.
Det blir en överenskommelse mellan dig och din kirurg. Är man slank och har små bröst kan det läggas under muskeln, vilket ger ett mera naturligt och långvarigt gott resultat. Är du lite mullig och har en del bröstvolym, kan man tänka sig lägga utanpå muskeln.
Nej, våra proteser är godkända och helt trygga. Implantaten innehåller s.k. cohesive gel, och inte flytande silikon. Det innebär att silikonet bildar en fast gel som inte kan flyta ut i vävnaden om implantatet mot förmodan skulle gå sönder.
Vi använder oss av Mentors implantat som vi har lång erfarenhet av. Mentors implantat är trygga och godkända av FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket). Dessutom ingår en livstidsgaranti, om implantaten mot förmodan skulle gå sönder. Vi har möjlighet att erbjuda ett brett sortiment av olika implantat från Mentor, vilket möjliggör för oss att hitta implantatet som passar just dig. Förutom att kunna välja mellan många olika storlekar, kan vi också välja om implantaten ska vara runda eller droppformade, samt vilken hårdhetsgrad de ska ha. Valet av implantat gör du i tryggt samråd med din plastikkirurg.
Vi lägger ett 4-5 cm långt snitt under bröstet, som med tiden bleknar och blir tunna. De ligger i bröstvecket, och döljs därför av BH och bikini.
Bröstförstoring handlar om proportioner, inte milliliter eller gram. Din plastikkirurg mäter brösten och bedömer lämplig storlek utifrån hur just du ser ut, allt för att åstadkomma ett slutresultat som ser balanserat och naturligt ut. Hur mycket bröstet ska ”stå ut”, vilket de flesta tänker på som volym, kommer ni överens om tillsammans. För att hjälpa dig bilda dig en uppfattning om lämplig storlek använder vi oss av provproteser vid det första mottagningsbesöket.
Det är viktigt att den klinik man väljer har stor och lång erfarenhet av bröstförstoringar, och att läkaren man väljer är specialist i plastikkirurgi med erfarenhet inom bröstkirurgi. Det är också av stor betydelse att du får förtroende för din läkare, och att ni har ett gemensamt mål för slutresultatet. En klinik nära dig kan vara nyttigt och tryggt, då det bir lättare att få träffa sin läkare eller få hjälp om det skulle behövas. På Specialistkliniken är vi kända för vår goda service och för att erbjuda alla våra patienter en professionell och trygg uppföljning.

bukplastik

Det finns några saker som kan göra att man inte bör opereras, t ex om man har långa ärr på magen efter exempelvis galloperationer som kan göra att cirkulationen i huden kan påverkas. Är man mycket överviktig eller har hjärt/kärlsjukdomar så kan det också vara olämpligt. Detta får man diskutera med sin plastik- och narkosläkare före ingreppet.
Då är det viktigt att du berättar detta för din plastikkirurg. Oftast så kan man ordna detta med små korrigerande ingrepp i lokalbedövning. Dessa ingrepp behöver du inte betala extra för.
De vanligaste komplikationerna vid alla typer av operationer är blödning och infektion. Dränageslangarna läggs in för att se om det uppstår en blödning. Det finns risk för att det kan bli en vätskeansamling under huden som kan behöva att tappas ut. Om en infektion uppstår så sätts antibiotika in. Oftast så får man en känselnedsättning i huden kring ärret som oftast återkommer några månader efter operationen, men kan också bli bestående. En allvarligare typ av komplikation är blodpropp, så därför får man sprutor som förebygger blodproppar, dessa skall man ta minst 5 dagar efter operationen.
Ja, det blir dels ett långt ärr i nedre delen av magen från höft till höft och dels ett ärr runt naveln. Hur mycket ärren syns efter operationen är olika för olika personer, på vissa syns ärren inte så mycket medan vissa får mer synliga ärr. Det är också viktigt att ärren tejpas efter operationen så klänge ärren är röda. Oftast så döljs det långa ärret av trosorna.
Du får ett mobilnummer så att du kan få tag på din läkare dygnet runt efter operationen. På dagtid kan du alltid ringa direkt till kliniken.
Oftast så har man inte så ont efter en bukplastik. Du får den smärtlindring som behövs.
Efter operationen får du ligga kvar på vår vårdavdelning under ett dygn för observation. Sedan kan du åka hem. Dränageslangarna brukar sitta kvar i ca 5 dagar innan du får komma tillbaka till kliniken för att avlägsna dessa.
I princip på samma sätt som en stor, men man lyfter endast huden upp till naveln och lossar inte denna.
Före operationen så kommer din plastikkirurg att planera operationen och göra markeringar på magen, sedan sövs du. Operationen börjar med ett långt hudsnitt från höft till höft i nedre delen av magen. Sedan skär man ut naveln och lossar huden upp mot revbensbågen. Efter detta avlägsnar man så mycket hud som är lämpligt utan att det blir för spänt då man syr ihop. Vanligtvis så syr man sedan ihop de raka bukmusklerna för att magen ska bli plattare. Därefter så görs ett nytt hål för naveln, två stycken dränageslangar läggs in och sedan sys huden ihop. Ofta så gör man också en fettsugning i flankerna. Sist så tejpar man längs suturlinjerna och sätter på en gördel.
I samband med konsultationen hos din plastikkirurg så görs en bedömning vilken typ av bukplastik du behöver. Om du endast har skrynklig hud nedom naveln utan något överhäng så kan det räcka med en nedre bukplastik, men om det finns ett tydligt hudöverhäng så kan en stor bukplastik behövas.
Ja, man brukar prata om stor och nedre bukplastik.
De vanligaste indikationerna är skrynklig mage efter graviditeter eller efter stor viktnedgång.
En bukplastik är en operation där man avlägsnar överskottshud från magen.
Det finns några olika saker att tänka på. Det viktigaste är att din läkare är specialist i plastikkirurgi och medlem i svensk plastikkirurgisk förening. Fråga också om kirurgen är erfaren och har gjort många ingrepp. Det är också viktigt att kliniken har en erfaren narkosläkare som ansvarar för sövningen samt att kliniken har specialistsköterskor som övervakar dig efter operationen. Plastikkirurgen och narkosläkaren skall också vara tillgängliga efter operationen. På Specialistkliniken kan du känna dig trygg eftersom vi uppfyller alla dessa krav.

Facelift

Om det uppstår något som du inte är nöjd med, tex någon ojämnhet försöker vi i möjligaste mån åtgärda detta då vi vill att du skall vara nöjd med ingreppet.
Vid all kirurgi finns risk för blödning och infektion. Ansiktet har god cirkulation och infektioner är mycket ovanliga. Man har god sikt och lätt att kontrollera de små blödningar som uppstår vi denna operation. Det finns nerver som styr ansiktets motorik men de ligger djupare än det skikt man opererar i vid ansiktslyft.
Ärret hamnar i hårbärande område i tinningen, örats främre linje och bakom örat. Det brukar synas mycket litet när det bleknat. Det är viktigt att skydda ärren mot sol den första tiden.
Den uppstramning man gör av vävnaden är bestående. Detta innebär att man ”dragit tillbaka tiden” ett antal år och ett nytt läge för åldrandet. Hur fort det går är individberoende. Ansiktslyft håller betydligt längre än enklare metoder som trådlyft etc.
Detta beror på vad dina förutsättningar är inför operationen och vad som gjorts. Målet är ett piggare och ungdomligare utseende och att du fått en förbättring av vad som diskuterades före operationen. Slutresultatet ser man först efter 3-6 månader men när den akuta blånaden lagt sig efter drygt 1 vecka kan du vara som vanligt.
Du tas till din säng på uppvakningsavdelningen där du blir kvar minst 4 timmar för övervakning och kontroll. När du piggnat till, ätit och druckit får du gå hem med ett förband som lagts på operationssalen. Dagen efter får du komma tillbaka för byte av förband till en sk gördel som det är bra att använda så mycket som möjligt under 1 vecka. Återbesök efter 1 v med suturtagning. De blåmärken som uppstår vid op brukar blekna efter 7-10 dagar. Telefonnummer till kliniken och plastikkirurgen får du med dig samt recept på smärtstillande läkemedel.
Operationen sker under narkos. Inför operationen träffar du din plastikkirurg för planering och ritning. Ett snitt läggs i tinningen, runt örat och hårfästet bakom örat. Eventuellt litet snitt under hakan för fettsugning. Operationstid 2-3 timmar.
Det första är en konsultation hos plastikkirurg. Där går man igenom dina önskemål, kirurgen ger sina synpunkter och tillsammans bestämmer ni vad som skall göras.
Med åren mister huden och stödvävnaderna i ansiktet sin spänst och lagret av underhudsfett blir tunnare. Detta ger en slappare och rynkigare hud som gör att naturliga veck och linjer i ansiktet förstärks så påsar och rynkor uppstår. Vid ett ansiktslyft stramas underliggande vävnad och huden upp vilket ger ett slätare, piggare och mer ungdomligt utseende.