Om narkos

Det kan finnas olika anledningar varför man väljer eller behöver göra en operation. Vid en operation använder man ofta någon form av narkos.

Det finns idag tre huvudtyper av narkos. Vid vissa operationer använder man lokalbedövning och vid andra behöver man sövas för att inte känna någon smärta eller obehag.

Vissa människor kan känna undran samt nervositet inför en narkos. Här följer vad som händer före, under och efter narkos, vilka typer av narkoser som finns samt vilka riskerna är.

Det finns tre olika huvudtyper av att ge smärtfrihet:

Lokalbedövning: Ett lokalbedövningsmedel injiceras i vävnaden i det specifika området som ska opereras. Mindre kirurgiska ingrepp kan därmed utföras med god smärtlindring. Man kan även kombinera med mindre doser av lugnande medel (sedering) vilket innebär att man får rogivande och ibland smärtstillande läkemedel direkt i en ven i armen.

Regional blockad: Narkosläkaren lägger en blockad i anslutning till nerver som försörjer ett större område t.ex. ben. Det finns många varianter av regional blockad, men de vanligaste är spinal och epidural bedövning, allmänt kallad ryggbedövning. Blockaden ger en god smärtlindring och man kan vara vaken under operationen, men vanligtvis får man avslappnande, lugnande läkemedel för att öka komforten.

Generell narkos: Innebär att man är helt sövd och upplever ingen smärta eller obehag. Under narkos är man mycket noga monitorerad  (övervakad och kontrollerad). För att säkerställa en adekvat andning har man vanligtvis ett rör genom munnen till svalget eller luftstrupen kopplat till en ventilator.Det finns ett flertal olika narkosmedel. Några ges direkt i en ven i armen andra är sömnmedel som inandas. Vi ger dig de modernaste narkosmedel som snabbt går ur kroppen, ger liten risk för illamående och du upplever att du snabbt återhämtar dig efter narkosen. När operationen är färdig avslutas narkosen och man får återhämta sig på uppvakningsenheten.

Att tänka på inför första besöket

Inför narkos är det viktigt att vi tillsammans ser över ditt allmänna hälsotillstånd. Innan operationen bokas är vi noga med att du får fylla i en aktuell och noggrant ifylld hälsodeklaration. Här nedan finns några saker som kan vara viktigt att du tänkt igenom innan du kommer på ditt första besök:

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Tidigare operationer
  • Medicinering
  • Allergier
  • Aktuella och nyligen (senaste månaden) använda mediciner
  • Tidigare narkoser och eventuella komplikationer i samband med dessa
  • Släktingar som har haft problem i samband med narkos
  • Aktuell vikt
  • Lösa tänder/ bryggor eller tandställningar
  • Åksjuka

Om du har symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär, är det viktigt att du meddelar narkosläkaren. Dessa sjukdomar kan öka risken för komplikationer i samband med narkos. Ifall du äter någon form av medicin är det även viktigt att narkosläkaren får information om detta.

Att tänka på inför operation och narkos

 • Uppehåll med rökning: Du bör inte röka fyra veckor före och fyra veckor efter operationen. Operationsresultatet kan annars äventyras och det kan fördröjd läkning, uppstå ärrbildning, fula ärr och andra komplikationer.
 • Undvik vissa kosttillskott: Naturläkemedel och kosttillskott såsom Omega 3 fettsyror och vitamin E bör undvikas två veckor före planerad operation pga. av risk för oönskade effekter.
 • Uppehåll i östrogenbehandling: För dig som går på hormonbehandling innehållande östrogen
(t.ex. kombinations p-piller, östrogen för klimakteriet) rekommenderar vi att göra uppehåll med behandlingen en månad före och lika lång tid efter operationen.
 • Högt blodtryck: Ifall ditt blodtryck är för högt så vill vi att du kontaktar oss. Ifall du har högt blodtryck bör detta kontrolleras vid ett par tillfällen innan operationsdagen.
 • Smärtstillande och inflammationshämmande medel: Närmaste veckan innan operation är det viktigt att värktabletter innehållande acetylsalicylsyra (ex vis Albyl. Bamyl, Magnecyl, Treo) undviks, då dessa ökar risken för blödning. 3 dygn innan planerad operation skall även läkemedel med NSAID-preparat undvikas (tex Ipren, Naproxen, Diklofenak, Voltaren). Läkemedel som Alvedon, Panodil, Citodon, Celebra och Arcoxia, går bra att använda.
  Ifall du står på långtidsbehandling med acetylsalicylsyra eller NSAID läkemedel pga kroniska led eller muskelbesvär bör du kontakta din behandlande läkare för byte eller uppehåll av dessa läkemedel.
 • Hjärt- och kärlläkemedel: Läkemedel mot högt blodtryck skall tas som ordinerat, även på operationsdagen. Vid behandling av blodförtunnande läkemedel är det viktigt att det kommer till vår kännedom i god tid innan operationen.
 • Recept: Du som efter operationen behöver receptbelagda läkemedel skall hämta ut dessa innan operationen. Ett e-recept finns tillgängligt på apoteket en vecka före operationen.


Förberedelser inför operationsdagen:

1. Fasta på operationsdagen: Du får inte äta någonting – 6 timmar före din ankomst till kliniken. Du får bara dricka klara drycker– fram till 2 timmar – före inställelesetiden för operation.

Klara drycker räknas som: Vatten, kaffe/te utan mjölk, saft/juice utan fruktkött, sportdryck, men ej mjölk och mjölkprodukter. Använd gärna sockerhaltiga drycker som minskar de obehag som kan förekomma vid fasta, men undvik soppa, yoghurt eller dylik mat oberoende av mängd. Till fasta räknas även att avhålla sig från rökning, snus, tuggummi, halstabletter etc.

Det är mycket viktigt att följa fasteinstruktionerna på grund av risk för kräkning i samband med narkos. Detta kan orsaka mycket allvarliga komplikationer i luftvägar och lungor

2. Vikt: Din vikt kan eventuellt komma att kontrolleras på operationsdagen. Detta är för att du skall få rätt dosering av de läkemedel som används vid narkosen och operationen

3. Rökning: Du skall sluta röka minst 2 veckor före operation. Rökningen ökar risken betydligt för narkoskomplikationer och försämrar sårläkningen efter operation.
Nikotinplåster och snus är tillåtet – men snus ska inte tas på operationsdagen.

4. Smycken: På operationsdagen skall alla smycken, piercing, make-up samt nagellack och/eller lösnaglar avlägsnas. Detta är viktigt ur narkossäkerhetssynpunkt samt för att minimera infektionsrisken.

Efter operation – Uppvakning
Efter operationen kommer du att vakna upp på vår uppvakningsavdelning. Hur lång tid du får stanna beror på operationstyp och hur du mår efteråt. Där fortsätter vi att övervaka EKG, puls, blodtryck och syrgasmättnad i blodet. Vi kontrollerar också hur mycket urin du har i blåsan med ultraljudsapparat – detta för att många inte känner av att de behöver gå och på toaletten efter narkos och bedövning. Personal finns hela tiden i närheten och kan tillhandahålla smärtstillande läkemedel eller annat du kan behöva efter operation.

Frekventa frågor om narkos

Det är viktigt att man informerar i god tid inför operationen vilka mediciner man använder. De flesta mediciner ska man fortsätta ta som vanligt även på operationsdagen. Har man diabetes eller använder blodförtunnande ska man kontakta narkosläkaren för handläggning.
Det finns ogynnsamma effekter i kombination med de läkemedel som vi ger i samband med operationen. En del ger en ökad blödningsbenägenhet, andra kan öka blodtrycket. Några förstärker eller förlänger effekterna av smärtstillande. Vi rekommenderar att man slutar två veckor innan operationen och väntar till dess man inte längre behöver ta smärtstillande innan man återupptar användandet av naturläkemedel, vitaminer och kosttillskott.
Det är mycket viktigt att magsäcken är tom inför en operation som kräver narkos eller sedering (lugnande medel). Vid narkos avslappas den övre magmunnen och reflexerna i svalget försvinner. Maginnehåll kan därigenom komma upp i halsen och munnen eller via luftstrupen ner i lungorna. Eftersom maginnehåll innehåller syra kan man drabbas av en allvarlig lunginflammation med frätskador i lungvävnaden.
Det finns ingen standarddos. Alla narkoser anpassas för den enskilde individen utifrån vilken operation som skall genomföras och individens förutsättningar. Vi reagerar alla olika på anestesi. Skillnaderna beror på bland annat på genetiska faktorer, ämnesomsättning, hälsotillståndet och sjuklighet. Mängden narkosmedel varierar på grund av faktorer som vikt, ålder, kön, medicinering och sjukdomar. Under narkos övervakas, mäts och registreras hjärtfrekvens och hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och koldioxid samt syremättnad. Eftersom varje patient är unik måste valet av narkosmedel och metod skräddarsys.
Alla operationer och all narkos medför en risk, men den beror på många faktorer tex typ av kirurgi och hälsotillståndet. För det stora flertalet är risken försumbar. Fråga narkosläkaren hur riskbedömningen är för dig. Den rädsla många upplever inför narkos är oftast ogrundad och beror snarare på förlust av kontroll.
De senaste 25 åren har narkos utvecklats mycket och riskerna i dag är väldigt låga. Alla som skall sövas genomgår en riskbedömning av narkosläkaren. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk t.ex. hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma. För att narkosen ska kunna genomföras på ett säkert sätt är det viktigt att narkosläkaren får kännedom om hälsoläget och de sjukdomar som föreligger.